Партньори

 

Easy pay

Easypay.bg е платежна услуга за парични преводи, която позволява извършването на плащания и преводи до всяка точка на страната в реално време, като дейността на дружеството се извършва под надзора на Комисията за регулиране на съобщенията и от Българска Народна Банка. Тя позволява плащането на битови сметки, данъци, такси и осигуровки да се извършва бързо и лесно на едно гише.


I&G Brokers

I&G Brokers e международен застрахователен и презастрахователен брокер, част от групата на ASIGEST HOLDING – независима международна група, обединяваща застрахователни брокери. Компанията предлага пълен спектър от застрахователни продукти за индивидуални и корпоративни клиенти в обхвата на общото застраховане, животозастраховане и доброволно здравно застраховане. Бизнес моделът им е фокусиран върху специфичните нужди на всеки клиент, а целта им е да предложат най-добрите решения на застрахователния пазар. I&G Brokers разполага с мрежа от над 200 офиса в 93 града на България.


Comodo

Comodo е световен доставчик на гъвкави и надеждни SSL сертификати, които отговарят на широк спектър от потребности, гарантиращи най-високо ниво онлайн сигурност между потребители и уебстраници.