Партньори

 

Easy pay

Easypay.bg е платежна услуга за парични преводи, която позволява извършването на плащания и преводи до всяка точка на страната в реално време, като дейността на дружеството се извършва под надзора на Комисията за регулиране на съобщенията и от Българска Народна Банка. Тя позволява плащането на битови сметки, данъци, такси и осигуровки да се извършва бързо и лесно на едно гише.


I&G Brokers

I&G Brokers e международен застрахователен и презастрахователен брокер, част от групата на ASIGEST HOLDING – независима международна група, обединяваща застрахователни брокери. Компанията предлага пълен спектър от застрахователни продукти за индивидуални и корпоративни клиенти в обхвата на общото застраховане, животозастраховане и доброволно здравно застраховане. Бизнес моделът им е фокусиран върху специфичните нужди на всеки клиент, а целта им е да предложат най-добрите решения на застрахователния пазар. I&G Brokers разполага с мрежа от над 200 офиса в 93 града на България.


СБА

Съюзът на българските автомобилисти (СБА) е най-голямата неправителствена организация в България, единствен член и представител за България на Международната автомобилна федерация ФИА. СБА обединява десетки хиляди автомобилисти в страната. С повече от 60 години опит и доказан професионализъм, СБА е лидер в предоставянето на комплексни и качествени услуги за шофьорите в България. СБА е най-големият доставчик на услуги за пътна помощ с денонощен кол център и над 160 камиона, разположени в цяла България, както и на годишни технически прегледи с повече от 60 пункта за ГТП в цялата страна.


 

Comodo

Comodo е световен доставчик на гъвкави и надеждни SSL сертификати, които отговарят на широк спектър от потребности, гарантиращи най-високо ниво онлайн сигурност между потребители и уебстраници.