За нас

Кои сме ние?

Ние сме млад и целеустремен екип от професионалисти в областта на финансирането, с новаторско мислене и доказана експертиза. Основните ценности в работата ни са прозрачност и висококачествено клиентско обслужване. 

В началото на 2018 година се обединихме около идеята да предоставим удобна финансова услуга, която да осигурява бърз и лесен достъп до средства от 3 000 лв. до 30 000 лв., за всеки, който търси бързо финансово решение, без набор от затрудняващи го изисквания. Така въведохме нов за България финансов продукт – обратен лизинг на автомобил. Към днешна дата в отговор на търсенето и изискванията на клиентите ни, поетапно увеличихме максималната сума до 50 000 лв.

С Махо.bg даваме възможност за достъп до средства и решение за всеки, независимо от кредитната му история и дали има трудов договор, както и не изискваме поръчители. Има едно-единствено задължително условие – собственост на автомобил. Процесът е формиран около идеята за пълен комфорт на клиента – лесно и бързо кандидатстване онлайн или по телефон и отговор до 15 минути. Отнема само един работен ден от подаването на заявление за обратен лизинг до получаването на желаната сума. Всички административни процедури се извършват от нашите експерти, а клиентът получава финансирането до часове, като продължава да ползва автомобила си, както и преди. След изплащане на договора за обратен лизинг, собствеността на автомобила се прехвърля обратно на името на лизингополучателя. 

Maxo.bg предоставя обратен лизинг в България вече повече от година, с клонове в цялата страна. Виж къде може да ни посетиш тук

През последната година, успешно наложихме нововъдената услуга за българския пазар. Получихме и обработихме над 12 000 заявления, а над 80% от клиентите на компанията ни са доволни от услугите ни. 

Ние непрекъснато усъвършенстваме процесите си така, че те да надминават и най-високите потребителски очаквания.

С уважение,

Славян Ценов

Изпълнителен директор на Maxo.bg

Регистрация в БНБ и администратор на лични данни

Maxo (Максо) и www.maxo.bg са търговска марка на "Кредисимо Супер АД", ЕИК 204611425. “Кредисимо Супер” АД е финансова институция, вписана в Регистъра на финансовите институции по член 3а от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка под номер BGR00385. Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Част от ФинТех групата на Credissimo

Махо.bg е част от групата на Credissimo – ФинТех лидерът в онлайн кредитирането в България. Групата от компании вече заема ключови позиции в потребителското финансиране и в Македония, Полша и Колумбия. Основните принципи за прозрачност, удобство и високо клиентско обслужване са основен фокус в Махо.bg.