За нас

Кои сме ние?

Ние сме млад и целеустремен екип от професионалисти в областта на финансирането, с новаторско мислене и доказана експертиза. Основните ценности в работата ни са прозрачност и висококачествено клиентско обслужване. 

В началото на 2018 година се обединихме около идеята да предоставим удобна финансова услуга, която да осигурява бърз и лесен достъп до средства от 3 000 лв. до 30 000 лв., за всеки, който търси бързо финансово решение, без набор от затрудняващи го изисквания. Така въведохме нов за България финансов продукт – обратен лизинг на автомобил. В началото на 2022 г. увеличихме масималната сума до 50 000 лв. Считано от м. ноември 2022 г. и в отговор на търсенето и изискванията на клиентите ни, я увеличихме до 100 000 лв.

С Махо.bg даваме възможност за достъп до средства и решение за всеки, независимо от кредитната му история и дали има трудов договор, както и не изискваме поръчители. Има едно-единствено задължително условие – собственост на автомобил. Процесът е формиран около идеята за пълен комфорт на клиента – лесно и бързо кандидатстване онлайн или по телефон и отговор до 15 минути. Отнема само един работен ден от подаването на заявление за обратен лизинг до получаването на желаната сума. Всички административни процедури се извършват от нашите експерти, а клиентът получава финансирането до часове, като продължава да ползва автомобила си, както и преди. След изплащане на договора за обратен лизинг, собствеността на автомобила се прехвърля обратно на името на лизингополучателя. 

От началото на 2022 година, разширихме портфолиото си, като предлагаме още едно лизингово решение - финансов лизинг за закупуване на автомобил. Процесът отново е максимално опростен – лесно и бързо кандидатстване онлайн или по телефон, с отговор до 15 минути и възможност за получаване на автомобила дори в рамките на същия работен. Автомобилът може да бъде закупен от частно лице, обява в автокъща, или търговец от партньорската ни мрежа. Всички административни процедури се извършват от нашите експерти, а клиентът получава автомобила си и започва да го ползва. След изплащане на договора за финансов лизинг, собствеността на автомобила се прехвърля на името на лизингополучателя. 

Maxo.bg предоставя финансов и обратен лизинг в България, с клонове в цялата страна. Виж къде може да ни посетиш тук

През последните няколко години, успешно наложихме нововъведението обратен лизинг на българския пазар. Получихме и обработихме над 37 000 заявления, а над 80% от клиентите на компанията ни са доволни от предоставените услуги. С добавянето и на финансов лизинг в портфолиото ни вярваме, че ще сме още по-ценен и доверен партньор на нашите клиенти. 

Ние непрекъснато усъвършенстваме процесите си така, че те да надминават и най-високите потребителски очаквания.

С уважение,

Славян Ценов

Изпълнителен директор на Maxo.bg

Регистрация в БНБ и администратор на лични данни

Maxo (Максо) и www.maxo.bg са търговска марка на Максо България АД, ЕИК 204611425. Максо България АД е финансова институция, вписана в Регистъра на финансовите институции по член 3а от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка под номер BGR00385. Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Част от ФинТех групата на Credissimo

Махо.bg е част от групата на Credissimo – ФинТех лидерът в онлайн кредитирането в България. Групата от компании вече заема ключови позиции в потребителското финансиране и в Македония, Полша и Колумбия. Основните принципи за прозрачност, удобство и високо клиентско обслужване са основен фокус в Махо.bg.