Кредити за хора с лоша кредитна история

Кредити за хора с лоша кредитна история

Един от най-важните критерии за отпускане на кредит е добрата кредитна история. Дори да отговаряте на всички други условия, да имате добър и стабилен доход, лош рейтинг в Централния кредитен регистър може да е спънката, заради която да ви бъде отрязан достъпа до финансиране при повечето кредитни продукти.

Почти никой не би се поставил умишлено и доброволно в подобна ситуация, но никога не е изключено да имаме затруднения с вноските и забавянията да се отразят под формата на лоша кредитна история. Това значително може да ограничи възможностите ви за получаване на заем, но не го прави невъзможно. Ако сте попаднали в подобен сценарий имате няколко опции за изход.

Какво е „лоша кредитна история“?

Преди да разгледаме възможностите, няколко думи за кредитната история. Това е информация за всеки гражданин, която се съхранява в ЦКР – регистър към Българската народна банка, и показва, дали той е лоялен при използването на кредити. Ако сте надежден и редовен платец, ще имате добро кредитно досие. Забавянията и неплащания на вноски от друга страна, водят до влошаването му в различна степен. Важно е да знаете, че тази информация е с давност от 5 години. Това означава, че дори сега да обслужвате своевременно заемите си, ако сте имали проблеми в изминалите пет години, те ще бъдат взети предвид при оценката ви за нов кредит от банкова или небанкова институция.

Когато кандидатствате за заем, съответната банка или компания прави проверка за вас в ЦКР, за да може да оцени дали сте съвестен кредитополучател и по това преценява, дали да ви отпусне пари назаем.

Какви са решенията при лошо кредитно досие?

Всяка банка или компания се ръководи от собствени критерии. Традиционно изискванията на банките са доста по затегнати от тези на небанковите кредитни институции. Заедно с това трябва да сте наясно, че има различни категории лоша история. Това означава, че съществува вероятност в определени случаи някоя институция категорично да ви откаже достъп до финансиране, докато други може да ви отпуснат кредит, пък било то и в определени граници и условия.

За съжаление няма как предварително да проверите къде ще бъде възможно да получите кредит и къде такъв ще ви бъде отказан. Начинът да го установите е, като кандидатствате поред на няколко места. Това обаче е доста времеемко занимание и не е особено подходящо, ако имате спешна нужда от пари или ако не разполагате с достатъчно време.

Затова много хора предпочитат да търсят алтернативни решения. Те може да включват различни подходи, някои от които обаче крият своите недостатъци:

  • Заем от приятели или роднини. Това вероятно е първата възможност, за която човек се сеща. Тя обаче може да се окаже трудна за осъществяване при необходимост от по-голям размер средства. Заедно с това много хора изпитват притеснения да искат пари от близките си, а и това е една от най-честите причини за влошаване на взаимоотношенията.
  • Прибягване до заложна къща. Стига да има какво да заложите и да сте склонни да се разделите с него. Паралелно, това означава да оставите вещта (или вещите си) в заложната къща. С други думи, няма как да заложите например единствения си смартфон, освен ако не сте склонни да останете без комуникация за периода на залога. Често тези заеми са доста скъпи. Опцията също не е най-добрата, ако имате нужда от по-голяма сума.
  • Нелегитимни заемодатели. Излишно е да казваме, че тази крайна мярка – да прибягвате до т.нар. лихвари само защото са склонни да ви отпуснат средства „безусловно“, крие огромни рискове! Сред тях може да са включително рекет, психологически, а в някои случаи и физически тормоз! Съветваме ви при никакви обстоятелства да не се възползвате от подобни „услуги“!
  • Заем срещу залог. Това е кредит, при който получавате пари срещу залог на движимо или недвижимо имущество. Класически пример са ипотечните кредити, които разбира са подходящи при доста сериозни суми.

Maxo – лесното и безопасно решение!

Maxo е продукт, при който може бързо и лесно да получите кредит срещу автомобила си под формата на т.нар. обратен лизинг. Заемът е подходящ при нужда от средства между 3 000 и 100 000 лева. Изплащането може да бъде разсрочено до 60 месеца в зависимост от предпочитаните от вас вноски и период. Но най-хубавото от всичко е, че през всичкото това време вие продължавате да използвате автомобила си!

 

Гъвкаво финансиране до 100 000 лв.

Научи повече