Финансов или обратен лизинг - какви са разликите?

Финансов или обратен лизинг - какви са разликите?

В сферата на финансите различните опции за лизинг служат като ценни инструменти както за бизнеса, така и за физически лица. Двата най-често срещани вида лизинг са финансов лизинг и обратен лизинг. Въпреки че са разновидности на един и същи инструмент, те се различават значително заради предназначението си.
Чудиш се кой от тях е по-подходящ за теб? В тази статия ще ги разгледаме и ще обясним основните разлики между тях.

Финансов лизинг

Финансовият лизинг е договорно споразумение, което дава право на временно ползване на актив срещу заплащане на дадена сума. При него лизингополучателят действа като собственик на актива, поема отговорността за поддръжка, данъци и застраховки, но реално не го притежава. Тогава каква е ползата от него?
Основната полза е това, че осигурява възможност за дългосрочно използване на желана стока, без да има нужда да се поемат пълните първоначални разходи за нея.
Трябва ти нова кола, но не искаш да харчиш голяма сума пари накуп или финансовото ти състояние не ти позволява да я закупиш на момента? Кой е следващият ти ход? В подобен случай финансовият лизинг представлява една удобна и привлекателна опция.
Финансовият лизинг обикновено е дългосрочен, като максималният му срок може да продължи до 5 години. Тази продължителност е един от основните му плюсове, тъй като тя осигурява стабилност и сигурност за хора или бизнеси, които се нуждаят от дадения автомобил за по-дълъг период от време.
От друга страна, този дългосрочен ангажимент е възможно да се разминава с целите на хората, които се нуждаят от по-голяма гъвкавост. С течение на времето, лизингополучателят може да прояви желание да премине към по-нов и подобрен автомобил, който да отговаря на съвременните стандарти. Това обаче няма как да бъде финансово изгодно за него, тъй като той вече е обвързан в дългосрочен договор за финансов лизинг.

А какво се случва след изтичането на договора?
Това зависи от вида му, като опциите са две: с отворен и със затворен край. При първата опция, лизингополучателят има правото да избере дали да придобие лизинговия актив - колата или не, или да предоговори условията на договора след неговия край. Когато договорът е със затворен край, при неговото изтичане, лизингополучателят придобива собствеността върху актива.

 

Обратен лизинг

Обратният лизинг е споразумение, при което лизингодателят продава актив, който притежава на лизингова компания или финансова институция. След продажбата той незабавно го взема обратно на лизинг и продължава да го използва както досега. Този метод се използва като средство за превръщане на стойността на актива в пари, което може да бъде полезно в редица случаи. Често се използва от компании и бизнеси, които искат да подобрят паричния си поток и да могат да продължат да оперират, дори и по време на финансово затруднение.

А как приключват договорните взаимоотношения при обратния лизинг?
След като срокът на договора приключи и след цялостното изплащане на всички задължения по договора, активът се прехвърля обратно на първоначалния собственик. Другата често срещана опция е лизингополучателят да върне актива на лизингодателя или да сключи нов договор за него.

И двата вида лизинг са гъвкави и предпочитани финансови инструменти, позволяващи повече свобода и възможности на клиента независимо дали има нужда от автомобил или от финансиране.
Когато обмисляш опциите си, трябва внимателно да оцениш своите дългосрочни изисквания и финансови цели, за да вземеш информирано решение, което е в съответствие с твоите специфични нужди. Надяваме се нашата статия да ти е помогнала да вземеш своето решение. Ако ако все още имаш въпроси свързани с финансовия и обратния лизинг, обърни се към служител на Maxo.bg.

 

Гъвкаво финансиране до 100 000 лв.

Научи повече